Február:

 • Mestský ples

Apríl:

 • Zámocká hudobná jar – séria koncertov vážnej hudby.
 • Veľká noc v galérii – tvorivé dielne pre deti.
 • Noc strachu a smiechu – nočná prehliadka zámku spojená s krátkymi vystúpeniami a scénkami.

Jún:

 • MDD na zámku – prehliadka rôznych atrakcií a vystúpení určených pre deti.
 • Remeslá na zámku – ukážky ľudových remesiel spojené s jarmokom.
 • Zámocké hry zvolenské – medzinárodný divadelný a operný festival, koná sa od roku 1974.

Júl:

 • Download open-air – festival elektronickej hudby.
 • Zvolenský výtvarný salón – spoločná výstava členov dobrovoľného združenia výtvarných umelcov Zvolenská sedmička.

August:

 • Letné shakespearovské slávnosti.

December:

 • Vianoce v galérii – tvorivé dielne pre deti.

 

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvolensk%C3%BD_hrad_(nov%C3%BD)