ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú najstarším plenérnym profesionálnym divadelným festivalom na Slovensku a jeho kontinuita nebola zatiaľ ani raz prerušená. Festival prešiel od svojho vzniku v roku 1974 viacerými zmenami: po piatich rokoch od vzniku festivalu pribudla operná časť, priestor na zámockom nádvorí sa postupne otvoril divadlám z celého Slovenska a od roku 1993 sú prizývané i zahraničné divadlá. Od roku 2015 organizuje Štátna opera Banská Bystrica vlastný operný festival a nepodieľa sa na festivale Zámocké hry zvolenské. Teraz nesie festival podtitul „medzinárodný letný divadelný festival“. Koná sa každoročne v júni a je to bodka, ktorá ukončuje divadelnú sezónu. Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene a festival pravidelne otvára premiéra tohto divadla pripravovaná špeciálne pre priestor zámockého nádvoria.

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú určené širokému spektru divákov a každý ročník ponúka v činohernej časti pestrú škálu divadelných žánrov a súborov. Dramaturgia festivalu sa zameriava na inscenácie, ktoré sú tým najzaujímavejším, čo divadlá na Slovensku ponúkajú. Festival tvorí takpovediac prierez aktuálnych divadelných inscenácií a v koncentrovanej podobe ho ponúka divákovi ZHZ. V skladbe festivalu sa okrem predstavení pre väčšinového diváka nachádzajú podľa aktuálneho zamerania ročníka aj predstavenia určené deťom, študentom, predstavenia inscenovanej poézie, autorské predstavenia, predstavenia súčasnej dramatiky aj predstavenia slovenskej a svetovej klasiky. Z tejto rôznorodej ponuky si naozaj môže vybrať každý záujemca o divadelné umenie a fakt, že festival je každoročne bohato navštevovaný, to potvrdzuje. Veľký záujem býva samozrejme o zahraničné divadlá a ich predstavenia, ktoré by inak diváci nemali možnosť navštíviť.

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú atraktívne prepojením na historický kolorit dejiska festivalu: Zvolenský zámok a jeho nádvorie mávajú večer čo večer pod nočnou oblohou neopakovateľnú atmosféru, ktorá ozvláštni každé predstavenie a je neobvyklou skúsenosťou aj pre hosťujúce súbory. Mnohé z nich sa preto na tento festival opakovane radi vracajú. Návštevníci festivalu majú cez deň možnosť prehliadnuť si výstavy a expozície Zvolenského zámku. Vnútorné priestory Zvolenského zámku, napríklad Kazetová sieň alebo Stĺpová sieň, poskytujú priestor komornejším predstaveniam festivalu.

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú ojedinelým kultúrnym počinom. Zvolen, mesto v strede Slovenska, sa v priebehu festivalu mení na priesečník kultúrneho divadelného diania. Je to prínos pre obyvateľov mesta a regiónu, je to prínos pre hosťujúce divadlá, ktoré sa ocitnú v konfrontácii s ďalšími súbormi, je to prínos pre kultúrne povedomie širokej verejnosti.

Zdroj: http://www.zhz.sk/